Категория TEEN

GRAND-PRIX TEEN MISS WORLD BEAUTY – Камбышева Ясмин
TEEN MISS WORLD BEAUTY – Ашлапова Анастасия (категория 11-12)
TEEN MISS WORLD BEAUTY – Орешина Эвелина (категория 10-11)
TEEN MISS WORLD BEAUTY – Богатырева Элина (категория 9-10)
TEEN MISS WORLD BEAUTY – Мазенцева Евангелина (категория 9-10)