Категория MINI

GRAND-PRIX MINI MISS WORLD BEAUTY – Молодушкина Евангелина
MINI MISS WORLD BEAUTY – Белогорцева Виктория (категория 8-9)
MINI MISS WORLD BEAUTY – Абаева Айнель (категория 7-8)
MINI MISS WORLD BEAUTY 1-st vice – Голанцева Милена
MINI MISS WORLD BEAUTY 2-nd vice – Золотова Виктория