Категория Mrs.

GRAND-PRIX Mrs. WORLD BEAUTY – Дусемьаева Назгуль
Mrs. WORLD BEAUTY – Щеголькова Рузанна
Mrs. WORLD BEAUTY 2-nd vice gold 2019 – Логутова Татьяна
Mrs. WORLD BEAUTY 1-st vice gold 2019 – Горбунова Нурия

GRAND-PRIX Mrs. WORLD BEAUTY – Каирбекова Анар

Mrs. WORLD BEAUTY – Ломоткина Анна
Mrs. WORLD BEAUTY 1-st vice platinum 2019 – Гордова Анна
Mrs. WORLD BEAUTY 2-nd vice  platinum 2019 – Андреева Татьяна