Итоги «Super Model Beauty International 2018»

GRAND-PRIX SUPER MODEL  BEAUTY INTERNATIONAL Абуханова Динара
GRAND-PRIX BEST PHOTO MODEL  BEAUTY INTERNATIONAL Панова Мира
SUPER MODEL  BEAUTY INTERNATIONAL Нефедова Екатерина