Категория TEEN

GRAND-PRIX TEEN MISS WORLD BEAUTY — Камбышева Ясмин
TEEN MISS WORLD BEAUTY — Ашлапова Анастасия (категория 11-12)
TEEN MISS WORLD BEAUTY — Орешина Эвелина (категория 10-11)
TEEN MISS WORLD BEAUTY — Богатырева Элина (категория 9-10)
TEEN MISS WORLD BEAUTY — Мазенцева Евангелина (категория 9-10)