Категория Mrs.

GRAND-PRIX Mrs. WORLD BEAUTY — Дусемьаева Назгуль
Mrs. WORLD BEAUTY — Щеголькова Рузанна
Mrs. WORLD BEAUTY 2-nd vice gold 2019 — Логутова Татьяна
Mrs. WORLD BEAUTY 1-st vice gold 2019 — Горбунова Нурия

GRAND-PRIX Mrs. WORLD BEAUTY — Каирбекова Анар

Mrs. WORLD BEAUTY — Ломоткина Анна
Mrs. WORLD BEAUTY 1-st vice platinum 2019 — Гордова Анна
Mrs. WORLD BEAUTY 2-nd vice  platinum 2019 — Андреева Татьяна